Trasa 1

Trasa 1

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem ulevo u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja.
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Polukružno okretanje u ulici Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja), i nastavak kretanja ulicom Mije Kovačević.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno u kružnom toku Bogoslovija u ulicu Severni Bulevar (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Severni Bulevar(ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja). u ulicu Veljka Dugoševića.
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Veljka Dugoševića u ulicu Svetog Nikole.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Ljube Stojanovića.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u drugu ulicu levo na parking Hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćaja na parkingu pored poligona, parkiranje vozila i obezbedjivanje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 minuta.)

Trasa 2

Trasa 2

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem udesno u ulicu Čarlija Čaplin (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Braće Grim.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Smederevska.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Ljube Stojanović.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Ivankovačka.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Knez Danilova (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Laze Đokić.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Dalmatinska (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Ruzveltova (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanje pravo ulicom Ruzveltova (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja), u ulicu Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Polukružno okretanje na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević(ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja), i nastavak kretanja ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u prvu ulicu desno na parking Hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćaja na parkingu pored poligona, parkiranje vozila i obezbedjivanje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 minuta.)

Trasa 3

Trasa 3

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem udesno u ulicu Čarlija Čaplin (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja.)
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Starine Novaka (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom 27. marta (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Takovska (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Ljube Stojanovića.
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Preradovićeva (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačevića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačevića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Polukružno okretanje na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u prvu ulicu desno na parking Hale “Pionir” i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćaja na parkingu pored poligona, parkiranje vozila i obezbedjivanje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 minuta)

Trasa 4

Trasa 4

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem ulevo u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja), u ulicu Ruzveltova (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Bulevar Kralja Aleksandra (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Karnegijevom. Natavak kretanje pravo ulicom Karnegijeva u ulicu Vladetina. Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Dalmatinska (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Starine Novak (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Starine Novak (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja), u ulicu Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Polukružno okretanje na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević(ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja), i nastavak kretanja ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u prvu ulicu desno na parking Hale ”Pionir” i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćaja na parkingu pored poligona, parkiranje vozila i obezbedjivanje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 minuta)

Trasa 5

Trasa 5

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem udesno u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Starine Novaka (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja)
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Dalmatinskom (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Takovskom (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja Takovskom ulicom (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Draže Pavlovića.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja pravo ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Mitropolita Petra (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Dragoslava Srejovića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Na raskrsnici sa kružnim tokom isključiti se na prvom isključenju udesno u ulicu Mije Kovačevića (ulica sa jakim intezitetom saobraćaja) i nastaviti kretanje ulicom Mije Kovačevića(ulica sa jakim intezitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u prvu ulicu desno na parking Hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćaja na parkingu pored poligona, parkiranje vozila i obezbedjivanje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 minuta.)

Trasa 6

Trasa 6

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem udesno u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Jaše Prodanovića (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja ulicom Jaše Prodanovića (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Poenkareva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Porečka.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Bulevar Despota Stefana (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Dragoslava Srejovića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Mitropolita Petra (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo iz ulice Mitropolita Petra (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Preradovićeva (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačevića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici s ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u prvu ulicu udesno na parking Hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćaja na parkingu pored poligona, parkiranje vozila i obezbedjivanje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 minuta.

Trasa 7

Trasa 7

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem ulevo u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Mije Kovačevića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Polukružno okretanje u ulici Mije Kovačevića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja ulicom Mije Kovačevića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačevića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja ulicom Mije Kovačevića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Sveti Nikola.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Igmanska.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Dimitrija Tucovića(ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja pravo ulicom Dimitrija Tucovića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Jaše Prodanovića(ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja)
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Ljube Stojanovića.
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Ljube Stojanovića u ulicu Preradovićeva (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačevića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja pravo ulicom Mije Kovačevića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u prvu ulicu udesno na parking Hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćja na parkingu pored poligona,parkiranje vozila i obezbeđenje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 min.)

Trasa 8

Trasa 8

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem udesno u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Čarlija Čaplin (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja), u ulicu Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Braće Grim.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Ljube Stojanovića.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja vozila pravo ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Polukružno okretanje na raskrsnici sa ulicom Poenkareova (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja), i nastavak kretanja ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Preradovićeva (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u prvu ulicu desno na parking hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćja na parkingu pored poligona,parkiranje vozila i obezbeđenje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 min.)

Trasa 9

Trasa 9

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem ulevo u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Polukružno okretanje u ulici Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja pravo ulicom Cvijićeva(ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Zdravka Čelara(ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Jaše Prodanovića (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Stojana Novakovića.
 • Sketanje udesno na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Mitropolita Petra (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Dragoslava Srejovića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • U raskrsnici sa kružnim tokom isključiti se na prvom isključenju desno u ulicu Mije Kovačević(ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja pravo ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u prvu ulicu udesno na parking Hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćja na parkingu pored poligona,parkiranje vozila i obezbeđenje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 min.)

Trasa 10

Trasa 10

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem ulevo u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Polukružno okretanje na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) skretanje udesno u ulicu Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • U raskrsnici sa kružnim tokom isključiti se na prvom isključenju desno u ulicu Severni Bulevar (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Ljubice Luković (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja)
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Supilova.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Pante Srećkovića
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Severni Bulevar (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Severni Bulevar (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Veljka Dukoševića.
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Veljka Dukoševića u ulicu Svetog Nikole.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Ruzveltova (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Dalmatinska (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Đušina.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Draže Pavlović.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina(ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u drugu ulicu levo na parking Hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćja na parkingu pored poligona,parkiranje vozila i obezbeđenje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 min.)

Trasa 11

Trasa 11

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem udesno u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja), u ulicu Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Braće Grim.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Cvijićeva (ulica sa jakom intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Bulevar Despota Stefana (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Dragoslava Srejovića (ulica sa jakom intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Mitropolita Petra (ulica sa jakom intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Mitropolita Petra (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja), u ulicu Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Polukružno okretanje na raskrsnici sa ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja), i nastavak kretanja pravo ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Preradovićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u prvu ulicu desno na parking Hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćja na parkingu pored poligona,parkiranje vozila i obezbeđenje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 min.)

Trasa 12

Trasa 12

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem udesno u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Čarlija Čaplina(ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Jaše Prodanovića (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Braće Grim.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Ljube Stojanović.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Jaše Prodanovića (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) i nastavak kretanja pravo ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Ivankovačka.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Dalmatinskom (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Takovska (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Jaše Prodanovića (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Jaše Prodanovića (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u drugu ulicu ulevo na parking Hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćja na parkingu pored poligona,parkiranje vozila i obezbeđenje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 min.)

Trasa 13

Trasa 13

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem ulevo u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno u kružnom toku Bogoslovija u ulicu Dragoslava Srejovića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Volgina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Ljubice Lukovića (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici u ulicu Severni Bulevar (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Severni Bulevar (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Veljka Dugoševića.
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Veljka Dugoševića u ulicu Svetog Nikole.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Polukružno okretanje na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević(ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja), i nastavak kretanja pravo ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Mije Kovačević u ulicu Čarlija Čaplin (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u prvu ulicu desno na parking Hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćja na parkingu pored poligona,parkiranje vozila i obezbeđenje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 min.)

Trasa 14

Trasa 14

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem udesno u ulicu Čarlija Čaplin (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja), u ulicu Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Stojana Novaković.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina(ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Ljube Stojanović.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Polukružno okretanje na raskrsnici sa ulicom Cvijićevom (ulica sa jakim intezitetom saobraćaja), i nastavak kretanja ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Preradovićeva (ulica sa srednjim intezitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Mije Kovačević (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Dimitrija Tucović (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Laze Đokić.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Dalmatinskom (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Takovskom (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno sa ulicom Ljube Stojanović.
 • Skretanje ulevo sa ulicom Kopernikova.
 • Skretanje ulevo sa ulicom Stojana Novakovića.
 • Skretanje udesno sa ulicom Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u drugu ulicu levo na parking Hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćaja na parkingu pored poligona, parkiranje vozila i obezbedjivanje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 minuta.)

Trasa 15

Trasa 15

Opis ispitne trase:

 • Uključivanje u saobraćaj sa poligona skretanjem udesno u ulicu Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja) u ulicu Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Stojana Novakovića.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Mitropolita Petra (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Dragoslava Srejovića (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Bulevar Despota Stefana (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Ljube Stojanović.
 • Skretanje ulevo na raskrsnici sa ulicom Braće Grim.
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Jaše Prodanović (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Nastavak kretanja pravo ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Polukružno okretanje na raskrsnici sa ulicom Cvijićeva (ulica sa jakim intenzitetom saobraćaja), i nastavak kretanja pravo ulicom Zdravka Čelara (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje udesno na raskrsnici sa ulicom Čarlija Čaplina (ulica sa srednjim intenzitetom saobraćaja).
 • Skretanje u drugu ulicu levo na parking Hale „Pionir“ i nastavak kretanja prema poligonu.
 • Isključivanje vozila iz saobraćja na parkingu pored poligona,parkiranje vozila i obezbeđenje od neovlašćene upotrebe.

(Očekivano vreme za kretanje ispitnom trasom nakon poligona iznosi 25 min.)