Od auto škole do vozačke dozvole deli vas 6 koraka

1. TEORIJSKA NASTAVA

Teorijska nastava traje 40 časova. U toku jednog dana kandidat može imati maksimalno 3 časa teorije. Održava se u prostorijama auto škole. Prisustvo časovima je obavezno.

 • Lična karta je obavezna
 • Kandidat mora imati navršenih 16 godina

2. TEORIJSKI ISPIT

Nakon završetka teorijske nastave kandidat pristupa polaganju teorijskog ispita u auto školi. Polaže se pred ispitnom komisijom u prostorijama auto škole. Položen teorijski ispit važi godinu dana i u tom roku se mora završiti praktična obuka i položiti kompletan vozački ispit.

 • Lična karta je obavezna (pasoš ne može)
 • Kandidat mora imati navršenih 16 godina

3. LEKARSKO UVERENJE

Sledeći korak je vađenje lekarskog uverenja. Lekarsko uverenje je neophodan uslov za odpočinjanje praktične obuke u auto školi. Vadi se u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi (domu zdravlja). Važnost lekarskog uverenja je godinu dana za obuku, a 6 meseci za vađenje vozačke dozvole.

 • Kandidat ne može započeti obuku bez važećeg lekarskog uverenja

4. PRAKTIČNA OBUKA

Praktična obuka u auto školama se sastoji od 40 časova vožnje, uslov za odpočinjanje obuke je položen teorijski ispit i posedovanje važećeg lekarskog uverenja. U toku jednog dana može se voziti maksimalno dva časa. Kandidat može početi obuku sa navršenih 16 godina. Tokom obuke kandidati prolaze kroz sve saobraćajne situacije u gradu i van njega: uvežbavaju vožnju na ulicama grada, ali i na auto putu, na kružnim tokovima, uče da parkiraju vozilo na nekoliko načina, a obavezan deo obuke je i vožnja noću.

 • Lična karta je obavezna na svakom času vožnje (pasoš ne može)

5. ISPIT IZ PRVE POMOĆI

Kandidat ne može prijaviti praktični ispit bez položenog ispita iz prve pomoći. Vrši se u ovlašćenim ustanovama (Crveni Krst, Dom zdravlja).

Vaša auto škola Monca Prima Vam je omogućila da završite kurs prve pomoći i položite ispit u Domu zdravlja Vizim po najpovoljnijim uslovima

dom-zdravlja-vizim-small

6. POLAGANJE VOŽNJE

Slučajnim izborom kandidat bira jedan od 15 ispitnih zadataka. Nakon upoznavanja sa relacijom kojom će se kretati ispit počinje, sastoji se iz poligonskog dela i vožnje u saobraćaju ispitnom trasom. Trajanje ispita je oko 45 minuta. Sa ispitnim trasama se možete upoznati ovde.

 • Starosni uslov za praktičan ispit je navršenih 17 godina
 • Obavezna lična karta (pasoš ne može)

Ako ste završili obuku pre 25.12.2012. godine, a još nemate vozačku dozvolu, treba:

 • Odslušati 3 časa dopunske teorijske obuke
 • 3 časa dopunske praktične obuke (uvežbavanje novog poligona i novih ispitnih zadataka)
 • Polaganje testova
 • Kurs prve pomoći
 • Polaganje vožnje

Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od:

dve godine – licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života
do navršene 21. godine života – licima koja su položila vozački ispit pre navršenih 19 godina života

Podsećamo Vas na ograničenja koja se odnose na vozače sa probnom vozačkom dozvolom:

 • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-06:00

 • Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju

 • Upravljaju vozilom brzinom većom od
  – na autoputu 110km/h
  – na motoputu 90 km/h
  – na ostalim putevima brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće

 • Ukoliko u organizmu imaju alkohol odnosno psihoaktivne supstance

 • Upravljaju vozilom čija snaga motora prelazi više od 80kw,osim ako je pod nadzorom člana porodice koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kataegorije najmanje pet godina

 • Može prevoziti najviše tri lica uključujući i lice koje vrši nadzor

 • Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, do navršenih 18 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina

 • Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”

Auto škola Monca Prima, Beograd, Vračar
Preuzmite P oznaku za štampu
Trase za polaganje voznje u auto školi Monca Prima, Beograd