Od auto škole do vozačke dozvole deli vas 6 koraka

1. TEORIJSKA NASTAVA

Teorijska nastava traje 40 časova. U toku jednog dana kandidat može imati maksimalno 3 časa teorije. Održava se u prostorijama auto škole. Prisustvo časovima je obavezno.

 • Lična karta je obavezna
 • Kandidat mora imati navršenih 16 godina

2. TEORIJSKI ISPIT

Nakon završetka teorijske nastave kandidat pristupa polaganju teorijskog ispita u auto školi. Polaže se pred ispitnom komisijom u prostorijama auto škole. Položen teorijski ispit važi godinu dana i u tom roku se mora završiti praktična obuka i položiti kompletan vozački ispit.

 • Lična karta je obavezna (pasoš ne može)
 • Kandidat mora imati navršenih 16 godina

3. LEKARSKO UVERENJE

Sledeći korak je vađenje lekarskog uverenja. Lekarsko uverenje je neophodan uslov za odpočinjanje praktične obuke u auto školi. Vadi se u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi (domu zdravlja). Važnost lekarskog uverenja je godinu dana za obuku, a 6 meseci za vađenje vozačke dozvole.

 • Kandidat ne može započeti obuku bez važećeg lekarskog uverenja

4. PRAKTIČNA OBUKA

Praktična obuka u auto školama se sastoji od 40 časova vožnje, uslov za odpočinjanje obuke je položen teorijski ispit i posedovanje važećeg lekarskog uverenja. U toku jednog dana može se voziti maksimalno dva časa. Kandidat može početi obuku sa navršenih 16 godina. Tokom obuke kandidati prolaze kroz sve saobraćajne situacije u gradu i van njega: uvežbavaju vožnju na ulicama grada, ali i na auto putu, na kružnim tokovima, uče da parkiraju vozilo na nekoliko načina, a obavezan deo obuke je i vožnja noću.

 • Lična karta je obavezna na svakom času vožnje (pasoš ne može)

5. POLAGANJE VOŽNJE

Slučajnim izborom kandidat bira jedan od 15 ispitnih zadataka. Nakon upoznavanja sa relacijom kojom će se kretati ispit počinje, sastoji se iz poligonskog dela i vožnje u saobraćaju ispitnom trasom. Trajanje ispita je oko 45 minuta. Sa ispitnim trasama se možete upoznati ovde.

Vaša auto škola Monca Prima Vam je omogućila da završite kurs prve pomoći i položite ispit u Domu zdravlja Vizim po najpovoljnijim uslovima

dom-zdravlja-vizim-small

6. ISPIT IZ PRVE POMOĆI

Kandidat ne može prijaviti praktični ispit bez položenog ispita iz prve pomoći. Vrši se u ovlašćenim ustanovama (Crveni Krst, Dom zdravlja).

 • Starosni uslov za praktičan ispit je navršenih 17 godina
 • Obavezna lična karta (pasoš ne može)

Ako ste završili obuku pre 25.12.2012. godine, a još nemate vozačku dozvolu, treba:

 • Odslušati 3 časa dopunske teorijske obuke
 • 3 časa dopunske praktične obuke (uvežbavanje novog poligona i novih ispitnih zadataka)
 • Polaganje testova
 • Kurs prve pomoći
 • Polaganje vožnje

Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od:

dve godine – licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života
do navršene 21. godine života – licima koja su položila vozački ispit pre navršenih 19 godina života

Podsećamo Vas na ograničenja koja se odnose na vozače sa probnom vozačkom dozvolom:

 • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-06:00

 • Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju

 • Upravljaju vozilom brzinom većom od
  – na autoputu 110km/h
  – na motoputu 90 km/h
  – na ostalim putevima brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće

 • Zabrana upravljana vozilom ako imaju prisustvo alkohola

 • Upravljaju vozilom čija snaga motora prelazi više od 80kw,osim ako je pod nadzorom člana porodice koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kataegorije najmanje pet godina

 • Može prevoziti najviše tri lica uključujući i lice koje vrši nadzor

 • Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, do navršenih 18 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina

 • Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”

Auto škola Monca Prima, Beograd, Vračar
Preuzmite P oznaku za štampu
Monca Prima - Prakticni ispit B kategorija
Trase za polaganje voznje u auto školi Monca Prima, Beograd