Odgovori na pitanja za teorijski ispit testove možete raditi preko pretraživača Google Chrome
.

Da bi došli do rešenja kliknite na kvadrat ispred ponuđenog odgovora.

Novi Testovi za polaganje voznje, testovi 2013.

NAPOMENA: U testovima postoji mogućnost greške.

Monca Prima Beograd

28 2014 apr
22 2014 apr

Prijava i uplata ispita se vrši najkasnije 8 radnih dana pre zakazanog termina u prostorijama auto škole

Kategorije